Европейски ден на спорта в училище

Като част от инициативите за преодоляване на негативните стереотипи, включени в дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех” – BG05M9OP001-2.018-0003-C01 беше отбелязан Европейският ден на спорта в училище.

how to uninstall sylenth1

Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението. Основната цел на събитието е да насърчава толерантността и физическата активност сред учениците в цяла Европа независимо от техния етнос и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации.
Чрез проекта се насърчават ценности като доброволческата дейност, взаимното разбиране и културното многообразие; основните принципи на европейското гражданство. Чрез насърчаване на тези дейности и ценности, се допринася за преодоляването на негативните стереотипи в обществото.

В основата на празника стои насърчаване на анти-дискриминация и толерантност чрез спорта, подчертава се силната връзка между спорта, здравословни навици и активното гражданство, насърчава се социалното и личностното развитие на участниците, популяризират се основните европейски ценности, като демокрация, солидарност, толерантност и зачитане на правата на човека.
Можем ли чрез спорта да развиваме толерантност? Спортът е специфичен социален феномен, особена „магия“, която привлича интереса на милиони привърженици по света. Той се определя като един от основните социални институти в модерното общество, заема особено място като елемент на културата на обществото и в този смисъл се явява важен фактор в процеса на социализация.
Спортът равнопоставя младите хора независимо от техния произход, пол, религия, социален статус. Спортът създава у децата усещане за принадлежност, справедливост и подкрепа, изгражда ценности и позитивни модели на поведение. Чрез спорта детето получава изключителната възможност да овладява себе си, да усъвършенства способността си за самоконтрол, саморегулация и саморазвитие.

Европейски ден на спорта в училище дава възможност на училищата:
●Да популяризират толерантността и физическото възпитание и спорт в училищата;
●Да създадат условия за забавление чрез физическа активност за младите хора, независимо от тяхната националност и етнос;
●Да подобрят общественото здраве и благополучие, чрез въвеждане на методи за учене през целия живот;
●Да засилят участието и развитието на социални умения сред учениците.
След празничната програма деца и младежи се включиха в организирани спортни инициативи.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *