Информационен ден „Успешен старт“

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
Процедура: „Подкрепа за предприемачество“

Проект: „Успешен старт“

Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01
Бенефициент: СНЦ „Виа Хуманика“

Информационна среща по проект „Успешен старт“,  ще се проведе в следните градове:

  • Плевен на 11.09.2018г. от 14:00ч., в зала находяща се на ул. „Полтава“ 3, ет. 1
  • Ловеч на 11.09.2018г. от 11:00ч. в сградата на ДБТ – гр. Ловеч
  • Видин на 12.09.2018г. от 13:00ч. в учебна зала на НПО „Активно общество“ – гр. Видин, кв. „Химик“, ул.„Искър“5
  • Монтана на 13.09.2018г. от 10:00ч. в сградата на „Полимона“ООД, бул. „Христо Ботев“ 69
  • Враца на 13.09.2018г. от 14:00ч. в гр. Враца, ул. „Петропавловска“ №74, „Клуб на актьора“
    (до х-л Хемус), (на гърба на театъра)

Основната цел на проект „Успешен старт“ е осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и развитие на предприемачеството на безработни, неактивни или работещи лица от Северозападен район.

Защо да се присъедините?
✔ Ще получите безплатни обучения за развитието на предприемачеството, знание и умение как да създадете и развиете бизнес;
✔ Ще разберете каква финансова подкрепа можете да получите за своя бизнес.
✔ Ще получите безплатни консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и безплатно изготвени документи за регистрация на фирма.
✔ Ще чуете вдъхновяващи истории на успешни предприемачи;

Очакваме Ви. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *