Покана за празника на Св. Мъченици Вяра, Надежда, Любов и София 17.09.20

П О К А Н А

СНЦ „Виа Хуманика“, Ви кани на:

Празника на Св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София.

Събитието е част от инициативите за преодоляване на негативните стереотипи, включени в дейностите по
проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“,

Договор BG05M9OP001-2.018-0003-C01

Събитието ще се проведе на 17.09.2020 г. от 12:30 ч.

в гр. Гулянци, ул. „Георги Сава Раковски“ 19, СУ „Христо Смирненски“