Покана за представяне на оферта за доставка на информационни и канцеларски материали