ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ВИА ХУМАНИКА“

ПОКАНА

ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Възложител:
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА „ВИА ХУМАНИКА“,

партньор по Договор BG05M9OP001-2.018-0003-C01 –
проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи
в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“

 

            E-mail: viahumanica@gmail.com

            Предмет на процедурата: Превоз на лицата от целевата група  по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“ по Дейност 4 – Насърчаване на самостоятелна заетост

            Прогнозна стойност: 208 лв. /двеста и осем лева/  без ДДС.

            Описание на услугата:

           Превоз на до 10 лица от целевата група х 5 дни х 4,16 лв. без ДДС на лице на ден/отиване до гр. Гулянци и връщане до населеното място, в което живее лицето в община Гулянци.

            Срок за изпълнение: Услугата ще се извършва по заявка на възложителя, представена на изпълнителя до 3/три/ работни дни преди датата на изпълнението на услугата.

            Място на изпълнение: община Гулянци

            Лице за контакт: Анита Хинова; Е-mail: viahumanica@gmail.com

            Всеки кандидат има право да представи само една оферта на български език. Цените са в лева без ДДС.

            Срок за подаване на ценови предложения: до 05.07 2019 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *