Покана за спортен празник 30.09.20

П О К А Н А

СНЦ „Виа Хуманика“, Ви кани на:

Спортен празник на тема „Спорт и толерантност“, за да се отбележи – Европейският ден на спорта в училище.

Събитието е част от инициативите за преодоляване на негативните стереотипи, включени в дейностите по
проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“,

Договор BG05M9OP001-2.018-0003-C01

Събитието ще се проведе на 30.09.2020 г. от 10:30 ч.

в гр. Гулянци, ул. „Георги Сава Раковски“ 19, СУ „Христо Смирненски“