ПОКАНИ

Информационна среща на 04.02.2020г.

Работна среща на 05.02.2020г.

Кръгла маса на 06.02.2020г.

Информационна среща на 08.09.2020г.

Информационна среща на 09.09.2020г.

Информационна среща на 10.09.2020г.

Информационна среща на 11.09.2020г.

Празника на Св. Мъченици Вяра, Надежа, Любов и София на 17.09.2020г.

Информационна среща на 24.09.2020г.

Информационна среща на 28.09.2020г.

Информационна среща на 29.09.2020г.

Спортен празник на 30.09.2020г.

Информационна среща на 01.10.2020г.

Информационна среща на 05.10.2020г.

Кръгла маса на 27.10.2020г.

Работна среща на 28.10.2020г.