Презентация – Механизми за сътрудничество и диалог между публичния сектор, уязвимите групи и неправителствени организации