Провеждане на кръгла маса

На 06.02.2020 г. в гр. Плевен беше проведена кръгла маса по Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи по проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“, Договор BG05M90P001-2.018-0003-C01.

Темата на проведената кръгла маса беше: „Дейности, които могат да бъдат предприети от неправителствените организации с цел осведомяване и повишаване на осъзнатостта на общността относно широк кръг от теми, които да подобрят социалната ориентация и да насърчат визия за проактивно поведение“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *