СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ В МУЛТИЕТНИЧЕСКА СРЕДА – АНАЛИЗ

Анализ
oт изследване на потребностите на педагози и образователни медиатори
за работа в мултикултурна среда
като част от Проект
“МОТИВАЦИЯ И МЕДИАЦИЯ В МНОГООБРАЗИЕТО –
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В ИНТЕРКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ”

 

Линк към първа част от анализа:

Анализ МММ – I

Линк към втора част от анализа:

Анализ МММ – II

Линк към трета част от анализа:

Анализ МММ – III