Тест – измерване на толерантността

Работна група – клуб на развитие на общността

Колко сме толерантни?

  1. Познание за себе си

Т: Адекватно преценява себе си и обкръжаващите. Способен е да бъде самокритичен,

старае се да се ориентира в проблемите си, в собствените си достойнства и недостатъци.

Н. Забелязва предимно достойнствата си, а на околните — недостатъците, за които има

обвинително мнение.

  1. Защитеност

Т: Уверен е в себе си, не се съмнява, че ще се справи с всяка възникнала ситуация или

задача.

Н: Страхува се от социалното си обкръжение и от себе си — във всичко вижда опасност.

  1. Отговорност

Т: Не прехвърля отговорността върху другите, сам отговаря за постъпките си.

Н. Смята, че случващите се събития не зависят от него и следователно не е отговорен за

случващото се около него. Безпричинно подозира, че околните му вредят.

  1. Потребност в определяне

Т. Стреми се към работа, творчество, самореализация.

Н: Склонен е да се поставя на втори план — „нека да бъде някой друг, само да не съм аз…“

  1. Чувство за хумор

Т: Винаги реагира на шеги, способен е да се надсмива над себе си.

Н: Апатично или мрачно възприема хумора. Раздразнено реагира дори на безобидните

шеги по свой адрес.

  1. Авторитаризъм

Т: Предпочита демократичните отношения.

Н: Предпочита твърдата власт.

Както се вижда, толерантността не е просто отделно взето качество, а резултат от

взаимно свързаните черти на личността. Затова поемането на задачата „ще стана търпим!“

може да доведе само до увеличаване на моралната толерантност.