Успешно завършиха бъдещите предприемачи в гр. Видин

На 18.03.2019г. завършиха успешно бъдещите предприемачи в град Видин

Те участваха по проект „Успешен старт”,  Договор № BG05M9OP001-1.023-0119-C01  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Техен лектор бе експерта г-н Цоков, който с радост даде старт на бъдещите предприемачи.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *