Формуляр за участие в обучение по медиация

За информация: (+359) 882532124

Начин на плащане:

Чрез банков превод:

Титуляр: „Полибор Био Релакс“ ЕООД
Райфайзенбанк
IBAN: BG83RZBB91551039213607
BIC: RZBBBGSF
Основание за плащане: Обучение и три имена

Цена за гр. Плевен – 520,00лв. за целия цикъл.

Отстъпки: за повече от 1 представител на организация, както и при заплащане на сумата до 25.04.2020 г. таксата е 480 лв.

Краен срок за заплащане на таксата: 05.05.2020 г.