Интеркултурно образование – толерантност в многообразието

Интеркултурното образование е една реалност и перспектива на образователните системи по света. То е заложено в редица документи на международни организации. malwarebytes anti malware premium 2019 activation à vie Чрез образованието ромите могат да се интегрират в обществото, защото то ще постави основата, на която да се изградят като пълноценни граждани и по този начин…

Read More

Европейски ден на спорта в училище

Като част от инициативите за преодоляване на негативните стереотипи, включени в дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех” – BG05M9OP001-2.018-0003-C01 беше отбелязан Европейският ден на спорта в училище. how to uninstall sylenth1 Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата…

Read More

В СУ „Христо Смирненски“ – Гулянци бе отбелязан празникът на Св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и София

Днес, 17.09.2020г. в двора на СУ „Христо Смирненски“ –гр. Гулянци бе отбелязан празникът на Св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Събитието е част от инициативите за преодоляване на негативните стереотипи, включени в дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех” – BG05M9OP001-2.018-0003-C01. Празничният концерт…

Read More

Провеждане на кръгла маса

На 06.02.2020 г. в гр. Плевен беше проведена кръгла маса по Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи по проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“, Договор BG05M90P001-2.018-0003-C01. Темата на проведената кръгла маса беше: „Дейности, които могат да бъдат предприети от неправителствените организации с цел осведомяване…

Read More

Провеждане на работна среща

На 05.02.2020 г. в гр. Гулянци беше проведена работна среща по Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи по проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“, Договор BG05M90P001-2.018-0003-C01. На дневен ред бяха следните точки: Проектните дейности относно инициативите за преодоляване на негативните стереотипи до момента. Планиране…

Read More

Провеждане на информационна среща

На 04.02.2020 г. в гр. Гулянци се проведе информационна среща по Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи по проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“, Договор BG05M90P001-2.018-0003-C01. Информационната среща се проведе на тема: „Преодоляване на негативни стереотипи – Образоваие и медии“.  

Read More

Покана за кръгла маса

П О К А Н А СНЦ „Виа Хуманика“, Ви кани на: Кръгла маса по Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи по проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“, Договор BG05M9OP001-2.018-0003-C01 Тема: „Неправителствените организации в контекста на интеркултурния диалог“   Събитието ще се проведе на…

Read More