В СУ „Христо Смирненски“ – Гулянци бе отбелязан празникът на Св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и София

Днес, 17.09.2020г. в двора на СУ „Христо Смирненски“ –гр. Гулянци бе отбелязан празникът на Св. мъченици Вяра, Надежда, Любов и тяхната майка София. Събитието е част от инициативите за преодоляване на негативните стереотипи, включени в дейностите по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех” – BG05M9OP001-2.018-0003-C01. Празничният концерт…

Read More

Провеждане на кръгла маса

На 06.02.2020 г. в гр. Плевен беше проведена кръгла маса по Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи по проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“, Договор BG05M90P001-2.018-0003-C01. Темата на проведената кръгла маса беше: „Дейности, които могат да бъдат предприети от неправителствените организации с цел осведомяване…

Read More

Провеждане на работна среща

На 05.02.2020 г. в гр. Гулянци беше проведена работна среща по Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи по проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“, Договор BG05M90P001-2.018-0003-C01. На дневен ред бяха следните точки: Проектните дейности относно инициативите за преодоляване на негативните стереотипи до момента. Планиране…

Read More

Провеждане на информационна среща

На 04.02.2020 г. в гр. Гулянци се проведе информационна среща по Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи по проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“, Договор BG05M90P001-2.018-0003-C01. Информационната среща се проведе на тема: „Преодоляване на негативни стереотипи – Образоваие и медии“.  

Read More

Покана за кръгла маса

П О К А Н А СНЦ „Виа Хуманика“, Ви кани на: Кръгла маса по Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи по проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“, Договор BG05M9OP001-2.018-0003-C01 Тема: „Неправителствените организации в контекста на интеркултурния диалог“   Събитието ще се проведе на…

Read More

Обява за провеждане на кръгла маса

На 06.02.2020 г. от 12:30ч. в гр. Плевен, ул. „Полтава“ 3, ще се проведе кръгла маса по Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи по проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“, Договор BG05M90P001-2.018-0003-C01.  

Read More

Покана за работна среща

П О К А Н А СНЦ „Виа Хуманика“, Ви кани на: Работна среща по Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи по проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“, Договор BG05M9OP001-2.018-0003-C01   Събитието ще се проведе на 05.02.2020 г. от 13:00 ч. в гр. Гулянци,…

Read More

Програма на работна среща

П Р О Г Р А М А Р А Б О Т Н А   С Р Е Щ А   Регистрация                                               13:00 – 13:30 Представяне на проектните дейности относно инициативите за преодоляване на негативните стереотипи до момента                          13:30 – 14:30 Кафе пауза…

Read More

Обява за провеждане на работна среща

На 05.02.2020 г. от 13:00ч. в гр. Гулянци, ул. „Васил Левски“ 32, ще се проведе работна среща по Дейност 7 – Инициативи за преодоляване на негативните стереотипи по проект: „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Гулянци – шанс, толерантност и успех“, Договор BG05M90P001-2.018-0003-C01.  

Read More