Образование

Основните цели на СНЦ „ВИА ХУМАНИКА“ свързани с образованието са: Да работи за развитие на образованието, науката, културата и технологиите; Да работи за развитие и утвърждаване на връзката между науката и бизнеса; Да работи за развитие и утвърждаване на новите технологии и тяхната връзка с науката, културата, образованието и гражданското общество; Да подпомага гражданите, държавните…

Read More