Сертифициращо обучение за медиатори

Професионалната асоциация на медиаторите в България ще проведе в гр. Плевен СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ   Курсът дава възможност за сертифициране на медиатори, получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието. Курсът е създаден от български и чуждестранни експерти от Проекта за реформа в търговското право на…

Read More

Образование

Основните цели на СНЦ „ВИА ХУМАНИКА“ свързани с образованието са: Да работи за развитие на образованието, науката, културата и технологиите; Да работи за развитие и утвърждаване на връзката между науката и бизнеса; Да работи за развитие и утвърждаване на новите технологии и тяхната връзка с науката, културата, образованието и гражданското общество; Да подпомага гражданите, държавните…

Read More