Интеркултурно образование – толерантност в многообразието

Интеркултурното образование е една реалност и перспектива на образователните системи по света. То е заложено в редица документи на международни организации. Чрез образованието ромите могат да се интегрират в обществото, защото то ще постави основата, на която да се изградят като пълноценни граждани и по този начин ще формира ново мислене, което да замени създадения…

Read More